Career

 


  • 誠聘 婚禮統籌師
  • 初級及高級倉務員
  • 經驗及初級花藝師
  • 見習/高級店務員
  • 佈置師傅及見習員工
  • 初級及經驗平面設計師
  • 需 誠實可靠,和藹友善,積極主動,肯做肯學.
  • 有意 what apps 留言 > 68287388